Zip / unzip czyli jak kompresować i dekompresować plik i folder w linux

Aby móc kompresować i dekompresować pliki i foldery w systemie Linux najpierw musisz się upewnić czy posiadasz odpowiednie pakiety:

sudo apt install zip unzip

Polcenia są następujące


zip -r nazwa_pliku.zip /sciezka/do/folderu
zip -r nazwa_pliku.zip /sciezka/do/folderu1 /sciezka/do/folderu2
zip -r nazwa_pliku.zip /sciezka/do/folderu1 /sciezka/do/pliku

Aby zaszyfrować dane dodajemy parametr -e

czyli

zip -r -e data.zip data

Aby zdekompresować plik należy użyć polecenia

unzip myzip.zip