Jak wyświetlić w wordpress wszystkie metadata (metadane) ?

Aby wyświetlić wszystkie metadane (metadata) dla danego posta czy strony w systemie do zarządzania treścią – WordPress – należy dodać w pliku functions.php który znajduje się w katalogu z naszym theme poniższy kod:

add_action('wp_head', 'get_all_postmeta' );
function get_all_postmeta() {

	$meta = get_post_meta(get_the_ID());

	foreach($meta as $meta_key=>$meta_value) {
		echo $meta_key . ' : ' . $meta_value[0] . '<br/>';
	}
}

Zamiast dodawania tego kodu do pliku można użyć jakiegoś pluginu do dodawanie snippetów.