Technologie

Technologie

Najnowsze technologie programistyczne i internetowe

Swoje projekty zawsze opieram na specjalnie dobranych technologiach. Dobór narzędzi dostosowuję do obecnych standardów i najnowszych rozwiązań z dziedziny IT.

Najczęściej wykorzystywanym przeze mnie językiem programowania jest PHP oraz Python, baza danych MySQL, PostgreSQL. Przewagą języka PHP jest fakt, że jest on darmowy i dostępny w ofercie większości hostingów. Ponadto, budowa stron i aplikacji webowych przy pomocy tego języka programowania jest prosta i szybka.

W swojej pracy nie ograniczam się jedynie do wyżej wymienionych technologii. Realizuję także wiele projektów w oparciu o bazę danych Oracle, projekty serwerowe tworzę przy pomocy języka Python

  • Serwer WebSocket - tornado framework
  • Serwer TCP/IP, UDP do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi opartymi na kartach SIM - Twisted framework

Technologie

Wykorzystywane przeze mnie technologie i języki programistyczne

Technologie Webowe

HTML5 / CSS3 (SASS)
Responsive Web Design (RWD)
UX Design
jQuery
AngularJS, React JS + Redux
WebSocket
WebServices (REST, SOAP)
Ajax

Programowanie

PHP5, PHP7
Javascript
nodeJS
Python
Bash
Android (JAVA)

SQL, NoSQL, Cache

MySQL
PostgreSQL
SQLite
Oracle
PL/SQL
MongoDB
Redis

Inne

GIT, SVN
Kohana framework
Laravel framework
socket.io
Python Tornado framework
Python Twisted framework
Here.com Maps, Google Maps API
SEO, Pozycjonowanie