PHP – różnica między self i static keywords

PHP / 2017-10-11

Jaka jest różnica między „self” i „static” ?

Używając „self” zawsze odwołujemy się do klasy bazowej. Natomiast używając „static” odwołuje się do klasy w której została wywołana. Taką właściwość nazywamy late static bindings.

Najlepiej spojrzeć na przykład.

Na załączonym przykładzie klasa „B” dziedziczy po klasie „A” obie metody, „self” jest związana z klasą „A” natomiast „static” związany jest z klasą w której jest wywołany.

Laravel 5.5 rescue helper

Laravel / 2017-10-10

Nowy helper pojawił się w odsłonie frameworka Laravel 5.5.

Pozwala przekazać do metody callback jako pierwszy argument. W przypadku wystąpienia wyjątku, zwrócony zostanie drugi argument (domyślnie null), jeśli wyjątek nie wystąpi zwrócona zostanie wartość return z przekazanego callback’a.

Kolejny helper który porządkuje nam kod.