Laravel 5.5 rescue helper

Laravel / 2017-10-10

Nowy helper pojawił się w odsłonie frameworka Laravel 5.5.

Pozwala przekazać do metody callback jako pierwszy argument. W przypadku wystąpienia wyjątku, zwrócony zostanie drugi argument (domyślnie null), jeśli wyjątek nie wystąpi zwrócona zostanie wartość return z przekazanego callback’a.

Kolejny helper który porządkuje nam kod.