PHP / 2017-10-11


Jaka jest różnica między „self” i „static” ?

Używając „self” zawsze odwołujemy się do klasy bazowej. Natomiast używając „static” odwołuje się do klasy w której została wywołana. Taką właściwość nazywamy late static bindings.

Najlepiej spojrzeć na przykład.

Na załączonym przykładzie klasa „B” dziedziczy po klasie „A” obie metody, „self” jest związana z klasą „A” natomiast „static” związany jest z klasą w której jest wywołany.

%d bloggers like this: