Symbolink link, dowiązanie / link symboliczny do folderu lub pliku Linux

Linux / 2018-02-06

Aby utworzyć dowiązanie / link symboliczny do pliku lub folderu trzeba użyć polecenia

Jest to bardzo wygodne rozwiązanie w przypadku folderów które często wykorzystujemy a są mocno zagnieżdżone.

PHP – różnica między self i static keywords

PHP / 2017-10-11

Jaka jest różnica między „self” i „static” ?

Używając „self” zawsze odwołujemy się do klasy bazowej. Natomiast używając „static” odwołuje się do klasy w której została wywołana. Taką właściwość nazywamy late static bindings.

Najlepiej spojrzeć na przykład.

Na załączonym przykładzie klasa „B” dziedziczy po klasie „A” obie metody, „self” jest związana z klasą „A” natomiast „static” związany jest z klasą w której jest wywołany.

Laravel 5.5 rescue helper

Laravel / 2017-10-10

Nowy helper pojawił się w odsłonie frameworka Laravel 5.5.

Pozwala przekazać do metody callback jako pierwszy argument. W przypadku wystąpienia wyjątku, zwrócony zostanie drugi argument (domyślnie null), jeśli wyjątek nie wystąpi zwrócona zostanie wartość return z przekazanego callback’a.

Kolejny helper który porządkuje nam kod.

Optymalizacja zestawu ikon wektorowych na stronie WWW

HTML / 2017-10-06

W dzisiejszych czasach bardzo popularne są zestawy ikon wektorowych dostępne jako czcionki, dzięki czemu wykorzystanie na stronach www jest bajecznie proste.

Dodatkową zaletą wykorzystania takich ikon jak „Font Awesome” czy „Material Design Icons” jest prostota w edycji wielkości czy koloru.

Najczęściej na swoich stronach wykorzystujemy jednak kilka, maksymalnie kilkanaście ikon z całego zestawu ponad 700 ikon. Aby strona wczytywała się szybciej, powinniśmy redukować ilość oraz wielkość plików które są wymagane do poprawnego wyświetlenia strony.

W tym celu zachęcam do skorzystania z  fontello.com. Dzięki tej stronie dość łatwo wyklikacie tylko te ikony które was interesują, przez co zmniejszacie wielkość ładowanych plików.